NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások,Partnereink Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.

Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.

AGROPORT-D KFT.

A magyarországi dohánykutatás első önálló intézménye az 1897-ben, Debrecen-Pallagon megalapított Dohánytermesztési Kísérleti Állomás volt, amely agrotechnikai és szárítási kísérletek mellett megindította a dohánynemesítést, megszervezte a dohányvetőmag-termesztést és feldolgozást.

A több mint 120 éve Debrecen-Pallagon elkezdett dohánykutatási munkát a Dohánykutató Intézet folytatta, majd kutatási eredményeire és tapasztalataira alapozva jogutódja az Agroport-D Kutató- Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett. A cég hazai tulajdonban van, a tulajdonosok elkötelezettek a dohánytermesztés jövője mellett, melyet a cég folyamatos fejlesztése is fémjelez.

Az AGROPORT-D Kft. főbb tevékenysége a dohány fajtanemesítés (burley és virginia), vetőmag-termeltetés, feldolgozás, értékesítés és más kutatás-fejlesztési feladatok végzése.

A cég székhelye és telephelye Debrecenben található. A fajtanemesítés és fenntartás magas színvonalú kivitelezéséhez megfelelő infrastruktúrával és szakembergárdával rendelkezik.

A nemesítési kísérletek beállítása saját kezelésben lévő, a telephelyhez közeli területeken történik. A terület nagysága biztosítja a vetésváltás lehetőségét, a kísérletek megfelelő elhelyezését és szakszerű kivitelezését.

A nemesítéshez kapcsolódó fizikai laborvizsgálatokat, illetve a kémiai vizsgálatok mintáinak előkészítését saját telephelyén végzi.

A nemesítési munka eredményeként az Agroport-D Kft. jelenleg három államilag elismert virginia fajtával (Hevesi 9, Hevesi 17, Hevesi 19) és három burley fajtával rendelkezik (Pallagi 5, Pallagi 7, Pallagi 12). A hazai dohány termőterület mintegy 90 %-a részére biztosítja a fajtákat és a vetőmagot. (Ezen belül az ULT – NYIDOTER termelőinek teljes dohánytermeltetése az Agroport-D Kft által biztosított magyarországi fajtákra alapozott.)

A Kft. fajtáit Magyarország mellett számos országban termesztik, többek között Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában, Montenegróban, Horvátországban, Romániában, Bulgáriában.

A nemesítés genetikai bázisát a cég fajtagyűjteménye jelenti, melyben több mint 1000 tétel szerepel a vad fajoktól kezdve a jelenleg használt nemesítési vonalakig.

A teljes dohány vetőmagszükséglet előállítása, a világon szinte egyedülálló módon, vektorháló alatt történik.

A vetőmagtermesztésnek ez a módja nagy szakértelmet, gyakorlatot, igen jelentős kézimunkát igényel, de mindezek lényegesen nagyobb költséget jelentenek a hagyományos szántóföldi vetőmag előállításhoz képest. Előnye a nagymértékben koncentrált vetőmagtermesztés, a termesztés felügyelhetősége, a megoldott izolációs kérdés, a vetőmagtermő növények vírusos megbetegedésének kiküszöbölése.

A vetőmagtermesztés, feldolgozás minősége több ponton ellenőrzésre kerül, ezzel is biztosítva azt, hogy magas biológiai értékű, kiváló minőségű, jó csírázóképességű vetőmag kerül értékesítésre a termelők részére.

A vetőmagtermesztés teljes folyamatának hatósági felügyeletét a NÉBIH végzi.

A Kft. jól együttműködik a termelőkkel, a termelőket képviselő MADOSZ-szal. Eredményes együttműködést alakított ki a hazai dohánytermeltető cégekkel, akik jelentős szakmai segítséget nyújtanak a cég kutatási munkájához. A perspektivikus fajtajelöltek üzemi kísérletének beállítását is szervezik, jelentős anyagi és szakmai támogatással.

A hazai termeltetőkkel és termelőkkel kialakított jó kapcsolat biztosítja a termesztés során felmerült kérdésekre való gyors reagálást.

Az Agroport-D Kft. az igényeknek megfelelően számos hazai és külföldi szervezettel áll kapcsolatban, elősegítve a dohánytermesztés fejlesztését.

2020. június 9. Debrecen

Címkék:

Related Post