NYIDOTER KFT. Partnereink Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 4400) évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. Nyolcvan éves múltunk tapasztalatával biztosan állíthatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődése a következő években, a mezőgazdaságról alkotott hagyományos szemlélet megváltozását várja majd el. Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft együttműködő partnerként segíti az iskola oktató munkáját.

A Földön, így Magyarországon is a mezőgazdasági termeléshez egyre kisebb terület áll rendelkezésre. A kisebb területen a megfelelő mennyiségű és egészséges élelmiszer előállítására egyre nagyobb gondot jelent. Ez az öntözéses és precíziós (részletekig kidolgozott) gazdálkodás ismerete, és a hozzá szükséges alapos szakmai tudás nélkül lehetetlen lesz. A közeli jövőben a munkafeltételek biztosan javulni fognak, a termelésben alkalmazott technika és technológia robbanásszerű fejlődése „megállíthatatlan”. A legkorszerűbb mezőgazdasági gépek, üvegházak, állattartó telepek, megfigyelő rendszerek működtetése már napjainkban is csak gondos odafigyeléssel és igazán komoly informatikai háttérrel oldható meg. Ez a közeljövőben általánossá fog válni.

Iskolánkban oktatott technikumi és szakképző iskolai szakmák a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartoznak. Jelentkezőink az időnként megváltozó szakmaelnevezésektől függetlenül évek óta az általános mezőgazdaság, az erdészet, a gépészet területéről választhatnak szakmát.

Nyíregyházán technikumi és szakképző iskolai, „Tiszaberceli” intézményegységünkben kizárólag szakképző iskolai osztályokat indítunk.

Alaptevékenységéhez tartozik a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása is.

A technikum (szakgimázium) a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Végzett tanulóink az öt év elvégzése után egyszerre kapják kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet.
A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.

A szakképző iskola (szakközépiskola) három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben diákjaink duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál vagy az „ágazati képző központban” szerzik meg a szakmai gyakorlati ismereteket. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményétől függ szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga letétele az elsődleges.

A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

2020. július 01-től kezdődően intézményünk az Északi Agrárszakképzési Centrum iskolájaként működik tovább, és továbbra is várjuk a mezőgazdaság és erdészet ágazat iránt érdeklődő fiatalokat.

Forrás: https://lippai-nyh.hu/iskolank-tortenete

Címkék:

Related Post

Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.

AGROPORT-D KFT. A magyarországi dohánykutatás első önálló intézménye az 1897-ben, Debrecen-Pallagon megalapított Dohánytermesztési Kísérleti Állomás volt, amely agrotechnikai és szárítási kísérletek mellett megindította a dohánynemesítést, megszervezte a dohányvetőmag-termesztést és feldolgozást.