NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások Első negyedéves értékelés, ULT Magyarország Kft

Első negyedéves értékelés, ULT Magyarország Kft

ULT Magyarország Kft_Blue

Tisztelt Dohánytermelőink, Partnereink!

Engedjék meg, hogy az első negyedév végén egy rövid értékelés formájában tájékoztassam Önöket az eddig végzett munkáról és az aktuális helyzetünkről.

  • Szerződéskötések. A korábban megkötött 2018-2019-2020 három éves szerződések megerősítése március közepére lezárult. Örömmel tájékoztathatjuk Önöket, hogy a korábbi szerződéses bázisunkat sikerült megtartanunk. Mindössze 3%-os csökkenés volt az FCV dohányoknál és 6%-os csökkenés a Burley esetében. A szerződések megszűnések főbb okai sajnálatos módon néhány termelőnk halála és mások tartós betegsége volt. Jó eredményeket értünk el a 2021. évi előszerződésekkel is, így a termelő bázisunk nagyobb része már megkötött szerződéssel rendelkezik a 2021 termesztési évre. Ez úton szeretném megköszönni mindenkinek a dohánytermesztés továbbvitelét és a szerződéses kötelezettségének következetes betartását!
  • Kölcsönös szándéknyilatkozatok. Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft arra kérte a szerződött dohánytermelőit, hogy egy háromoldalú, közös nyilatkozatban rögzítsék hosszú távú dohánytermesztési, termeltetési és felvásárlási szándékukat. A közösen aláírt nyilatkozatok feldolgozása megtörtént. Megállapítható, hogy a 2020-ban szerződött dohánytermelők 98%  hosszabb távon az ágazatban kíván maradni, megfelelő feltételek esetén dohányt kíván termelni a jövőben is. A feldolgozott nyilatkozatokat a NYIDOTER Kft ügyvezetése hamarosan átadja a MADOSZ vezetőinek, hogy azokat megfelelő módon tudják felhasználni a döntéshozók felé a termelői érdek képviseleti munkájuk során.
  • Vetőmag felhasználás, fajtahasználat, palánta nevelés. A vetőmag felhasználás a szerződött területek arányában történt, némi többlet terület biztosításának lehetőségével. A felhasznált vetőmagvak nagyobb része az Agroport-D Kft-től lett beszerezve. Ezen felül, mintegy 100 ha FCV terület vetőmagját a franciaországi BSB biztosította dohányfojtó szádor toleráns fajtákkal. Az FCV termesztésünk H-19, míg a Burley termesztésünk P-12 fajtákra alapozott. Ezen kívül még termesztjük a H-19 és a P-5 fajtákat is korlátozott mértékben. A vetések a szokott módon és időben zajlottak. Sok termelőnk élt a palántanevelő tálca cserével, mely a sikeres palántanevelés egyik alap feltétele. A kelések időben történtek/történnek. Az első eredmények alapján az átlagos kikelt palántaszámok az elmúlt két év kedvező kelési eredményeihez közelítenek. Néhány helyen tapasztaltunk kelési és palántanevelési problémákat, de ezek nagyrész technológiai hiányosságokra vezethetőek vissza (tálcacsere hiánya, nem megfelelő gyomirtási technológia, stb). Jelen állapot szerint, május elejétől elegendő palántával fogunk rendelkezni a szerződött területek maradéktalan beültetésére.
  • Input anyagok biztosítása. Kedvező szállítói ajánlata alapján újból a KITE Zrt az agrokemikália beszállítója a NYIDOTER Kft termelőinek. Az idei értékesítési árak az elmúlt évi drasztikus forint gyengülést figyelembe véve, elfogadhatóak. Az előző 12 hónap alatt a forint 10% körül gyengült az euróhoz képest. Ennek ellenére a Termelői Csoport szervezésében biztosított műtrágyák árai átlagosan 4-5%-al emelkedtek, míg a kacsgátló szereké 8%-al. A palántanevelés input anyagainak kiosztása befejeződött, míg a műtrágyák kiszállítása az elmúlt héten indult el. A KITE Zrt és a kacsgátlós szereket szállító partnerünktől megnyugtató visszajelzést kaptunk, hogy minden termelői megrendelést időben teljesítenek majd.
  • A 2019 évi termés feldolgozása. Az Észak-Olaszországi kiterjedt Covid 19 vírusjárvány miatt, elővigyázatossági okokból a Deltafina vezetése március második felében leállította a közép és dél olaszországi két feldolgozó üzemét. Szerencsére a járvány eddig nem terjedt ki Közép és Dél-Olaszországban, így a feldolgozás április 20. újraindul. A hazai készletek kiszállítása terveink szerint május közepén kezdődik és június végén fejeződik be. A felvásárolt készletek megfelelő módon lettek betárolva, eddig minőségromlást nem tapasztaltunk.
  • A 2020. évi termés értékesítése. Megerősítve termelőknek az értékesítési biztonságukat és felvásárlási garanciánkat, a megtermelendő 2020. évi dohányokat az ULT Magyarország Kft április első napjaiban értékesítette a Deltafina felé.

Nyíregyháza, 2020 április 14.

Fekete Tibor

ügyvezető/agronómiai igazgató ULT Magyarország Kft.

Related Post