MobiLeaf

MobiLeaf_350_321

MobiLeaf – mobil adatgűjtő rendszer

MobiLaf tablet opening screen

Mivel az Universal több, mint 500 ezer termelővel dolgozik
világszerte, a termelési adatok pontos és hatékony
összegyűjtése és kezelése rendkívül fontos: ebből a sokrétű
követelményrendszerből született meg a MobiLeaf.

A MobiLeaf Program az adatgyűjtés új koncepciója:
pontosabb és precízebb, lehetővé teszi a termesztés
tényleges állapotának valós időben történő ellenőrzését és
nyomon követését.

A MobiLeaf egy Universal által kifejlesztett mobil szoftver
applikáció, amely nyomon követi a termesztéssel
kapcsolatos adatokat a termesztés teljes életciklusán
keresztül: a palántaneveléstől és talajmegmunkálástól
kezdve egészen a törvényeknek és ipari sztenderdeknek
való megfelelésig. Azáltal, hogy a GPS rendszert összekötötték egy operációs rendszerrel, a MobiLeaf könnyen alkalmazkodik a különböző szükségletekhez, helyszínekhez és országokhoz.

Európában a projekt 2015-ben kezdődött Olaszországban és a következő évben a többi három ULT csoporthoz tartozó országban: Lengyelországban, Magyarországon és Spanyolországban. A program különböző szinteken lett tesztelve és felülvizsgálva: Termesztés, Megfelelőségi Adatok, Pontosság
és hatékonyság.

TERMESZTÉS – A MobiLeaf lehetővé teszi a termesztés előrehaladásával kapcsolatos minden információ összegyűjtését: minden felügyelő beviheti a termelőire vonatkozó agronómiai információt, mint például a palántanevelés, felhasznált növényvédő szerek, elvégzett öntözés, műtrágyázás, az adott termesztési terület elhelyezkedése, betakarítás, szárítás, termésbecslések, stb. Mint említettük, Olaszországban a MobiLeaf Program bevezetése 2015-ben kezdődött, a tablet-eket 6 termelői csoport 17 felügyelőjének osztották ki, hogy figyelemmel kísérjék a Virginia, Burley és DAC termelőit. Ezen időszak alatt a Deltafina számos találkozót szervezett, amelyen bemutatták a MobiLeaf működését és elmagyarázták a legjobb megoldásokat a különböző termesztett fajtákra vonatkozóan.

MEGFELELŐSÉGI ADATOK – Az Universal azon elkötelezettsége, hogy felelős résztvevője legyen azon közösségeknek, amelyekben működik, szintén be lett építve a MobiLeaf kifejlesztésébe. Mint olyan, a MobiLeaf alkalmas a Mezőgazdasági Foglalkoztatási Gyakorlatnak (Agricultural Labor Practice – ALP), Jó Mezőgazdasági Gyarkorlatnak (Good Agricultural Practice – GAP), helyi kormányzati jogszabályoknak és a Dohánytermesztés Társadalmi Felelősségvállalásának (Social Responsibility in Tobacco Production – SRTP) való megfeleléssel kapcsolatos adatok nyomon követésére.

PONTOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG – Mivel a MobiLeaf egy mobil applikáció,a termesztési adatokat egy weboldalon kezelik, ezáltal megnövelik a pontosságot és kiküszöbölik annak szükségét, hogy utólag
kelljen adatokat keresni. Az Universal számára ez alapvető fontosságú: a MobiLeaf lehetővé teszi, hogy bizonyos időszakonként belépjenek, és a weboldalról letöltsenek egy hivatalos jelentést, amely az adott termesztési időszak alatt bevitt összes információt tartalmazza.

MOBILEAF tájékoztató 2019

A 2019-es termesztési évben immár harmadik éve végeztünk teljes körű adatgyűjtést a termelőink körében a MobiLeafTM rendszer segítségével. A Nyidoter Kft. agronómiai munkatársai 382 termelőnél 2711 adatrögzítést végeztek, ami azt jelenti, hogy minden termelőnél megvalósult legalább 6 látogatás, az átlagos látogatási szám 7 volt.

A MobiLeafTM egyesíti a GPS technológiát egy olyan operációs rendszerrel, amely mobil eszközökön futtatható. A MobiLeafTM applikáció kifejlesztésének célja az volt, hogy az Universal Corporation leányvállalatainál a pontos és folyamatos adatgyűjtésnek köszönhetően a dohánytermesztési adatok valós időben nyomon követhetőek és könnyen kezelhetőek legyenek.

Az agronómusok által rögzített felmérésekből és farm adatokból valós idejű lekérdezéseket lehet összeállítani, ami más tényezőkkel kombinálva segítséget nyújthat a termésbecslésben és olyan intézkedések meghozatalában, amelyek az ideális dohány mennyiség és minőség megtermeléséhez járulnak hozzá.  A rendszer nem csak a szoros értelemben vett termesztés technológiának való megfelelést (GAP – Good Agricultural Practices) monitorozza, hanem egységes kritérium rendszer alapján méri fel, hogy az egyes termelők milyen mértékben felelnek meg a Fenntartható Dohánytermesztési Program (Sustainable Tobacco Program – STP) egyéb feltételeinek is. A dohánytermesztés fenntarthatóságának biztosítása kulcsfontosságú az egész ellátási láncban, összehangolva ezt az ellátási lánc vevőinek igényeivel. Az adatfelvitel a három pillér (Dohánytermesztés, Élő környezet megőrzése és Foglalkoztatás) köré csoportosul.

A termelők által végzett tevékenységekről és alkalmazott termesztési gyakorlatokról való adatgyűjtés lehetővé teszi az ULT számára, hogy jobban beazonosítsa azokat a termelőket, akik az ajánlott legjobb gyakorlatokat követik, illetve azokat a termelőket, akik további képzésre és útmutatásra szorulnak a hatékonyságuk javítása érdekében, ezáltal az agronómusok figyelmüket a leginkább fejlesztést igénylő területekre fókuszálhatják. Az adatgyűjtés minden esetben a termelők előzetes írásbeli hozzájárulásával, az ULT adatkezelési szabályzatának megfelelően történik.

A 2019-es évi termesztési szezon adatrögzítése november első hetében lezárult, a felvitt adatok kiértékelése jelenleg is folyamatban van. Ezúton is köszönjük a termelőknek a segítő közreműködést és a következő évben is számítunk a konstruktív részvételükre.

Kander Anikó, ULT Magyarország Kft. STP koordinátor

MOBILEAF tájékoztató 2017

Az ULT Corporation működési területén már 21 országban, mintegy 450.000 termelőjének a farmján gyűjt adatot az agronómiája a MobiLeaf szoftver segítségével. A MobiLeaf szoftver abban segít a UNIVERSAL CORPORATION különböző leányvállalatainak, hogy az STP (Sustainable Tobacco ProgramFenntartható Dohánytermesztés Program) elvárásainak megfelelően, a világ minden táján egységes elvek alapján történjen a dohánytermesztés adatainak gyűjtése. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az STP program három fő pillérének megfelelően (TermesztésÉlő környezetFoglalkoztatás) a termelők által alkalmazott gyakorlatot egy mobil számítógépre telepített program segítségével mérik fel a termelői látogatások során, a termelést irányító és ellenőrző szaktanácsadó kollégák. Ez az egységes adatbázis a leányvállalatoknak valós képet ad, a termesztési, foglalkoztatási és a dohánytermesztésnek az élő környezetre tett hatásainak helyzetéről.

A felvett adatok bizalmasan kerülnek felhasználásra, a szerződéskötéskor a termelőkkel külön-külön aláírt adatkezelési eljárásnak és szabályzatnak megfelelően.

A begyűjtött adatok alapján minden év november 30.-ig az ULT leányvállalatai egy egységes online felületen végeznek önértékelést a nemzetközi vevők számára. Az éves önértékelés hiányában a multinacionális vevők részére hosszú távon nem lehet dohányt beszállítani.

Az UNIVERSAL EUROPE 2017-től négy működési területen, (Olaszország, Spanyolország, Lengyelország és Magyarország) 49 agronómus kollégával, 5690 szerződött dohánytermelőnél kezdi meg a MobiLeaf alkalmazását.

Magyarországon az elmúlt héten szerveztük meg a helyi management és az adatfelvételt végző agronómus, szaktanácsadó kollégák felkészítő képzését. Április elejétől a Nyidoter Kft agronómusai 700 termelőnél kezdik meg a MobiLeaf gyakorlati alkalmazását, mely során minimum 6 alkalommal látogatják meg a termelőjüket a termesztési év során.

2017.03.26.

Fekete Tibor, ULT Magyarország ZRt. Agronómiai Igazgató