Taggyűlés

taggyűlés 2018.04.30.

A NYIDOTER KFT április 27-én tartotta az éves rendes taggyűlését. A taggyűlésen Kenyeres Sándor ügyvezető beszámolt a 2017-es évi szakmai munkáról, majd Tilkiné Radvánszki Viktória ismertette a 2017. évi mérleget. Ezt követően Durbák Ferenc, a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a bizottság elmúlt évi munkájáról, majd a könyvvizsgáló jelentése hangzott el a KFT. pénzügyi tevékenységéről. A KFT. két vezetője a 2018. évi üzleti tervet is ismertette.

A tulajdonosok képviseletét ellátó küldöttek az előterjesztett dokumentumokat módosítások nélkül egyhangúlag elfogadták.

A tagsági és képviseleti jogviszonnyal kapcsolatos változásokhoz és az alapító okirat módosításához szükséges határozatokat a taggyűlés meghozta.A küldöttek felhatalmazást adtak az ügyvezetőnek, hogy felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rövidesen lejáró megbízatása miatt a szükséges lépéseket megtegye.Az ULT Magyarország KFT. vezetésétől a tagok tájékoztatást kaptak a vállalatot érintő változásokról és az adatvédelmi törvény módosulásáról, mely az ágazat szereplőit is érinti. Bényei Illés, a MADOSZ elnöke is tájékoztatta a tagságot az agrárkamaránál létrehozott dohány és dohánytermék alosztály megalakulásáról, illetve az alakuló ülésen elhangzott aktuális, az ágazatot érintő információkról.A Termelői Csoport a 2018. évi termesztés előkészítő munkáit időben és maradéktalanul elvégezte. A leszerződött területek teljes beültetéséhez, valamint az elvárt termésmennyiség megtermeléséhez a szükséges feltételek biztosítottak.

Kenyeres Sándor Nyidoter Kft. Ügyvezető igazható

Related Post

Dohánytripsz (Thrips tabaci) rajzásának és kártételének elemzéseDohánytripsz (Thrips tabaci) rajzásának és kártételének elemzése

A 2020-as termesztési szezonban folytattuk a dohánytripsz rajzásának megfigyelését. A megfigyelés ebben az évben is hét településén zajlott 18 héten keresztül (Debrecen, Hajdúhadház, Ófehértó, Pócspetri, Geszteréd, Encsencs, Kunadacs). A megfigyelési

NAV logó

Az Adóhivatal osztályvezetőjének tájékoztatója az adóváltozásokról, 2. részAz Adóhivatal osztályvezetőjének tájékoztatója az adóváltozásokról, 2. rész

Tisztelt Gazdálkodó! Itt a második videó az új adózási szabályokról, amely ezúttal az SZJA és az ÁFA szabályokat mutatja be. A videó elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=nFo1RlreaJs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0naWFY14Ylsgw-xa_djfcmzQzAVjCptMg7y1PzCv-_qJiZIRfAQLNYOL8