Az ULT Magyarország Kft. sajtóközleménye

ULT Magyarország Kft_Blue

Fekete Tibor

Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk!

Február második hetében befejeződött a Burley dohányok felvásárlása, mellyel lezárult az érvényben lévő három éves termesztési szerződésesünk második éve és a 2019. évi termelési év.

Sajnálatos tény, hogy az elmúlt két termesztési évben a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a termelőink jelentős része nem tudta megtermelni a leszerződött mennyiségét, így a NYIDOTER Kft sem tudta teljesíteni a szerződéses kötelezettségét az ULT Magyarország Kft felé. Látva a kialakult nehézségeket és elismerve a termelőink igyekvő szándékát, a gyengébb évjárat ellenére is a felvásárlás során a dohányok minősítésénél figyelembe vettük a pótlólagos termelői ráfordításokat és a felmerült többletköltségeket. A 2019. évi felárszámítás módját a szerződött partnereink számára kedvezően módosítottuk, így az árbevételüket a szerződésben rögzített feltételekkel szemben javítottuk.

Az értékesítés végén minden termelőnknek a kiesett termésmennyisége ellenére is kiadtuk a teljesítési igazolásunkat a Magyar Államkincstár felé, így biztosítottuk a támogatás lekérésének alapvető feltételét. Az országos, hivatalos termesztési adatok alapján, viszont ki kell emelnünk, hogy az ULT – NYIDOTER szerződött dohánytermelői a kedvezőtlen környezeti hatások ellenére is, jóval magasabb termésátlagot értek el, mint a piac egyéb szereplői. Köszönjük minden partnerünknek a 2019. évi teljesítményét és bízunk abban, hogy a 2020-as termesztési évben kedvezőbb időjárási és gazdasági feltételeink lesznek!

Tudjuk azt, hogy az elmúlt évek alatt a termesztési költségek jelentősen emelkedtek. Ez a tendencia tapasztalható a mezőgazdaság minden ágazatában, de igazán erős hatással a nagy kézimunka igényű ágazatokra van. Érezzük azt, hogy folyamatosan emelkednek a munkabérek és egyre kevesebb a foglalkoztatható munkavállaló. Ezzel a problémával viszont nemcsak a mezőgazdaság, hanem a teljes magyar gazdaság folyamatosan küzd. Ezeket a hatásokat figyelembe véve emeltük meg a felvásárlási alapárainkat 2019-ben és tesszük ezt most a 2020-as termesztési szezonban is. A szerződésünknek ide vonatkozó módosításáról minden szerződött partnerünket levélben tájékoztattunk február első hetében.

2019. októberében a MADOSZ 20 éves jubileumi konferenciáján Tarpataki Tamás helyettes államtitkár úr a dohány támogatásával kapcsolatosan az előadásában a következőket mondta:

„A folytatást segítheti, hogy az átmeneti nemzeti támogatások nagy valószínűséggel tovább élnek, és a „de minimis” támogatás, ami a dohánytermelésre is vonatkozik, belső megegyezéssel rendezhető.”

A jubileumi ülésen helyettes államtitkár úr arról adott tájékoztatást, hogy a Magyar Kormány változatlan formában tovább kívánja biztosítani a dohány támogatását termelőinknek a jelenlegi támogatási (KAP) ciklus végéig. Ez a várható hosszabbítás miatt a 2021., és 2022. termesztési éveket jelenti. Az elmúlt hetekben az Agrárminisztérium különböző szinteken már hivatalosan is kommunikálta, hogy 2021. átmeneti év lesz a két támogatási ciklus között a 2020-as támogatási feltételek biztosításával. Az új támogatási ciklusban, ami 2022. vagy 2023-ban indul (ez még jelen pillanatban nem tisztázott), a Magyar Kormány továbbra is támogatni kívánja a dohánytermelőket, akik majd az új CAP ciklusban is termelnek, szerződéssel rendelkeznek és a környezetükben élő munkavállalókat hivatalosan foglalkoztatják.

Az új támogatási ciklus magyarországi dohánytámogatási feltételeinek kidolgozása és meghirdetése előtt a döntéshozók képviselői szeretnék látni, hogy az elsődleges feldolgozók hosszabb távon, a piacon kívánnak e maradni és a termelők folytatni kívánják-e a termesztésüket. Amennyiben a hazai termesztés drasztikusan tovább csökken az új ciklusban a támogatás esélyei csökkennek.

Az ULT Magyarország Kft., figyelembe véve a döntéshozók ágazattal szembeni elvárását, valamint a MADOSZ ide vonatkozó megkeresését a következőket tette meg:

  • Minden szerződött termelőnknek a NYIDOTER Kft.-vel közösen lehetőséget biztosítunk a 2018-2020 három éves termesztési szerződésünk további egy évvel, 2021-re történő meghosszabbítására. Természetesen ezt úgy ajánljuk fel, hogy a felvásárlási árak a termesztési ciklusra nem rögzítettek, azok a termesztési év kezdete előtt újratárgyalandók. Ha bármilyen, előre nem kalkulálható körülmény alakul ki (vis maior), a megkötött szerződés a gazdasági tevékenység megkezdése előtt mindkét fél részéről megnyitható, annak feltételei újratárgyalhatóak.
  • Az ULT Magyarország Kft. felkéri a NYIDOTER Kft.-t és a szerződött dohánytermelő partnerét, hogy egy közös nyilatkozatban rögzítse hosszabb távú termesztési és felvásárlási szándékát. A MADOSZ megkeresése alapján a termelői érdekképviselet részére bocsátjuk ezeket a nyilatkozatokat, hogy a következő támogatási ciklus dohány támogatásának meghirdetése érdekében azt bemutathassa a döntéshozók felé. Ezzel tudjuk közösen igazolni az ágazat hosszú távú céljait, működési szándékát és a támogatás szükségességét Magyarországon.

A NYIDOTER Kft agronómusai az elmúlt három hétben folyamatosan látogatják a termelőinket a 2021-es szerződéses ajánlatunkkal és a közös szándéknyilatkozatunkkal. A visszajelzések alapján a dohánytermelőink jelentős többsége felelősségteljesen döntött és megerősítette a termesztési szándékát 2021-re és az azt követő CAP ciklusra.

Az aláírt szerződés hosszabbítások és közös nyilatkozatok alapján köszönjük minden termelőnk támogatását az ágazat fennmaradásának érdekében és felhívjuk a még nem nyilatkozó termelőink figyelmét, hogy most a közös ügyért, közösen kell, kölcsönösen kötelezettséget vállalnunk! A közös nyilatkozatainkkal a MADOSZ munkáját segítjük a jövőbeni támogatások elnyerése érdekében.

Tisztelettel:

Fekete Tibor ügyvezető/agronómiai igazgató ULT Magyarország Kft.

Nyíregyháza 2020. március 03.

Related Post