NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások Ellenőrzik a szárított és fermentált dohány jogszerű birtokban tartását és értékesítését

Ellenőrzik a szárított és fermentált dohány jogszerű birtokban tartását és értékesítését

A szárított, fermentált dohánnyal, dohánynövénnyel összefüggő visszaélések megszüntetésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is nagy hangsúlyt fektet. A betakarítási szezonban a NAV Bevetési Igazgatóság járőrei fokozottanellenőrzik a közutakat, a dohánytermelői földterületeket és a dohányszárító üzemek környezetét.

Az egyszerű mulasztásból vagy szándékos visszaélésből fakadó, szárított vagy fermentált dohánnyal összefüggő jogsértés[1] esetén a NAV jövedéki eljárást folytat, majd jövedéki bírságot szab ki, amelynek mértéke 100 ezer forint kilogrammonként.

Az értékesítés szabályai

  • Szárított és fermentált dohány csaka NAV által nyilvántartásba vettregisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható át, közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozóval, szállítmányozóval.
  • Dohánylevél „napszámos” munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállalónak.

Jogszerű birtokban tartás és megsemmisítés

  • A termelőnek a dohányjogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpont után a megsemmisítésig az átvevő által kiállított dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát[2].
  • A megsemmisítés törvény szerinti helyszínét, időpontját, a megsemmisítendő dohány mennyiségét a termelőnek legkésőbb a megsemmisítés előtt 3 munkanappal be kell jelentenie a vámhatóságnak,[3]
  • A bejelentést a termelő telefonszámát is megadva a NAV_J42-es nyomtatványon, a 25-ös jogcímen (Szárított, fermentált dohány megsemmisítésének bejelentése) kell megtenni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal


[1] A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 39. §-ában foglalt rendelkezések.

[2] A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII.31.) Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése alapján.

[3] A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII.31.) Korm. rendelet 1/A. § (3) bekezdése alapján.

Címkék: ,

Related Post