NAV tájékoztató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója

2020.07.29. 5:33:00

Az állami adó- és vámhatóságnak (továbbiakban: NAV) több alkalommal is a látóterébe kerültek a szárított, fermentált dohánnyal, dohánynövénnyel összefüggő különböző jogsértések.

A NAV az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kiemelt hangsúlyt helyez a közúti szállítási útvonalak, valamint az egyéb helyszínek ellenőrzésére a szárított dohányokkal való visszaélések felszámolása érdekében. Amennyiben a szárított vagy fermentált dohánnyal összefüggő jogsértést állapít meg, úgy a NAV nem mérlegelhet, hogy a jogsértés egyszerű mulasztásból, vagy szándékos visszaélésből fakad. A jövedéki eljárást le kell folytatni, amelynek végén – a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény a 39. §-ban foglalt rendelkezések megsértése okán – jövedéki bírságot kell kiszabni: ennek mértéke 100 ezer forint kilogrammonként.

A mulasztásos jogsértések elkerülése, a bevezetett intézkedések céljainak elérése és a feketepiac visszaszorítása, továbbá a jogszabályi rendelkezésekben foglaltak teljesülése érdekében tájékoztatom, hogy a szárított dohány és fermentált dohány csak a NAV által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó, szállítmányozó igénybevételével.

Felhívom a figyelmét, hogy dohánylevél a „napszámos” munkavégzés ellenértékeként sem adható át az idényjellegű munkát végző munkavállaló részére, mivel az szintén a fentiekben leírt jogszabályi kötelezettségek megsértését vonja maga után.

A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII.31.) Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése alapján a termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát. Ugyanezen § (3) bekezdésében foglaltak alapján a termelő a (2) bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a megsemmisíteni tervezett dohány mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak. A bejelentést a NAV_J42-es nyomtatványon, a 25-ös jogcím (Szárított, fermentált dohány megsemmisítésének bejelentése) jogcím alkalmazásával kell megtenni. Kérjük, hogy a NAV_J42-es nyomtatványon a telefonos elérhetőségét is szíveskedjen megadni, hogy a NAV pénzügyőrei a megsemmisítésen történő részvétellel kapcsolatban a pontos időpontot illetően egyeztetni tudjanak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Címkék: ,

Related Post