Éves taggyűlés, 2020. június

Tisztelt Dohánytermelők!

A 2020. március 11-én kihirdetett járványügyi vészhelyzet következtében 2020 április 10-én módosították a taggyűlésekre, közgyűlésekre és más döntéshozó szervekre, például igazgatóságra, felügyelő-bizottságra vonatkozó szabályokat, melyről a 102/2020 (IV.10.) kormányrendelet rendelkezik. A rendelet lehetőség adott arra, hogy a taggyűlés távszavazás útján hozzon határozatot a tárgyalt témákban. Ennek alapján a Nyidoter Kft ügyvezetése a szokásos évi taggyűlés megtartása nélkül, távszavazás útján tett eleget tulajdonosai felé fennálló beszámolási kötelezettségének.

Bár az éves beszámolók határidejét a fent említett kormányrendelet a kialakult vírushelyzetre való tekintettel szeptember 30-ra módosította, ennek ellenére a döntések meghozásához szükséges dokumentációk május elejére elkészültek, és május 12-én postai úton megküldésre kerültek, a legfőbb döntést hozó szerv tagjainak. A tulajdonosok képviseletét ellátó küldöttek az előterjesztett dokumentumokat módosítás nélkül elfogadták. A megküldött határozatokat tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadták és a visszajuttatták a Nyidoter Kft ügyvezetéséhez. Ezek alapján a határozatok 2020 június 17-ei dátummal kerültek elfogadásra.

A lezajlott szavazással kapcsolatban észrevétel, bejelentés nem érkezett.

Köszönjük minden résztvevő aktív közreműködését a távszavazás gördülékeny lebonyolításáért.

Üdvözlettel, Nyidoter Kft ügyvezetése

Related Post