Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

A Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Nyíregyháza, Krúdy köz 2. 4400) évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. Nyolcvan éves múltunk tapasztalatával biztosan állíthatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság fejlődése a következő években, a mezőgazdaságról alkotott hagyományos szemlélet megváltozását várja majd el. Az ULT Magyarország Kft és a NYIDOTER Kft együttműködő partnerként segíti az iskola oktató munkáját.

A Földön, így Magyarországon is a mezőgazdasági termeléshez egyre kisebb terület áll rendelkezésre. A kisebb területen a megfelelő mennyiségű és egészséges élelmiszer előállítására egyre nagyobb gondot jelent. Ez az öntözéses és precíziós (részletekig kidolgozott) gazdálkodás ismerete, és a hozzá szükséges alapos szakmai tudás nélkül lehetetlen lesz. A közeli jövőben a munkafeltételek biztosan javulni fognak, a termelésben alkalmazott technika és technológia robbanásszerű fejlődése „megállíthatatlan”. A legkorszerűbb mezőgazdasági gépek, üvegházak, állattartó telepek, megfigyelő rendszerek működtetése már napjainkban is csak gondos odafigyeléssel és igazán komoly informatikai háttérrel oldható meg. Ez a közeljövőben általánossá fog válni.

Iskolánkban oktatott technikumi és szakképző iskolai szakmák a mezőgazdaság és erdészet ágazatba tartoznak. Jelentkezőink az időnként megváltozó szakmaelnevezésektől függetlenül évek óta az általános mezőgazdaság, az erdészet, a gépészet területéről választhatnak szakmát.

Nyíregyházán technikumi és szakképző iskolai, „Tiszaberceli” intézményegységünkben kizárólag szakképző iskolai osztályokat indítunk.

Alaptevékenységéhez tartozik a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése, oktatása, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása is.

A technikum (szakgimázium) a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Végzett tanulóink az öt év elvégzése után egyszerre kapják kézhez az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet.
A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.

A szakképző iskola (szakközépiskola) három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A következő két évben diákjaink duális képzés formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál vagy az „ágazati képző központban” szerzik meg a szakmai gyakorlati ismereteket. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményétől függ szakmai ismeretek megszerzése, és a sikeres szakmai vizsga letétele az elsődleges.

A sikeres szakmai vizsga után második szakképesítés is ingyen szerezhető, vagy további 2 év felkészüléssel iskolánkban érettségi vizsga tehető.

2020. július 01-től kezdődően intézményünk az Északi Agrárszakképzési Centrum iskolájaként működik tovább, és továbbra is várjuk a mezőgazdaság és erdészet ágazat iránt érdeklődő fiatalokat.

Forrás: https://lippai-nyh.hu/iskolank-tortenete

Címkék:

Related Post

Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.

AGROPORT-D KFT. A magyarországi dohánykutatás első önálló intézménye az 1897-ben, Debrecen-Pallagon megalapított Dohánytermesztési Kísérleti Állomás volt, amely agrotechnikai és szárítási kísérletek mellett megindította a dohánynemesítést, megszervezte a dohányvetőmag-termesztést és feldolgozást.