Megkezdődnek a területfelmérések a NYIDOTER KFT termelőinél!

Tisztelt Dohánytermelő!

A NYIDOTER KFT vezetősége tájékoztatja Önöket, hogy az elkövetkezendő időszakban agronómus kollégáink felkeresik Önöket a dohánnyal beültetett területeik maradéktalan felmérése érdekében.

Erre azért van szükség, mert a dohánytermesztés, a NAV fokozottan ellenőrzött területei közé tartozik. A Jövedéki törvény szabályozása szerint Ön köteles minden dohánnyal beültetett területét a NAV erre rendszeresített nyomtatványán elektronikus úton bejelenteni. Ennek tudatában és a közöttünk fennálló szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség értelmében kérjük mutassa be agronómus kollégánknak valamennyi dohánnyal beültetett területét annak pontos felméréséhez és rögzítéséhez! A területek bejelentésének elmulasztásából, valamint a valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatásból származó valamennyi jogkövetkezmény Önt terheli!

A területfelmérési lap aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Dohánytermesztési és Értékesítési Szerződésében rögzített terület nagyságot a beültetett területe jelentősen meghaladja, úgy a NAV jövedéki osztálya elvárásának eleget téve szerződését a felmért terület nagyságára módosítjuk. Ez a módosítás azonban nem befolyásolja a felárszámításnál alapul vett területét, mely továbbra is az alapszerződésében rögzített területnagyság.

Együttműködését megköszönve jó munkát kívánunk!

NYIDOTER KFT. vezetősége

Related Post

Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.Az ULT Kft és NYIDOTER Kft stratégiai partnereinek bemutatása. AGROPORT-D KFT.

AGROPORT-D KFT. A magyarországi dohánykutatás első önálló intézménye az 1897-ben, Debrecen-Pallagon megalapított Dohánytermesztési Kísérleti Állomás volt, amely agrotechnikai és szárítási kísérletek mellett megindította a dohánynemesítést, megszervezte a dohányvetőmag-termesztést és feldolgozást.

NAV logó

KözleményKözlemény

Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk! Fel szeretnénk hívni minden érintett figyelmét arra, hogy a 2018-ban megkötött hároméves dohánytermesztési szerződés 2021 március 31-el hatályát veszíti. Akinek megkötött dohánytermesztési és értékesítési szerződése van 2021-2022