NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások Megkezdődnek a területfelmérések a NYIDOTER KFT termelőinél!

Megkezdődnek a területfelmérések a NYIDOTER KFT termelőinél!

Tisztelt Dohánytermelő!

A NYIDOTER KFT vezetősége tájékoztatja Önöket, hogy az elkövetkezendő időszakban agronómus kollégáink felkeresik Önöket a dohánnyal beültetett területeik maradéktalan felmérése érdekében.

Erre azért van szükség, mert a dohánytermesztés, a NAV fokozottan ellenőrzött területei közé tartozik. A Jövedéki törvény szabályozása szerint Ön köteles minden dohánnyal beültetett területét a NAV erre rendszeresített nyomtatványán elektronikus úton bejelenteni. Ennek tudatában és a közöttünk fennálló szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettség értelmében kérjük mutassa be agronómus kollégánknak valamennyi dohánnyal beültetett területét annak pontos felméréséhez és rögzítéséhez! A területek bejelentésének elmulasztásából, valamint a valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatásból származó valamennyi jogkövetkezmény Önt terheli!

A területfelmérési lap aláírásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Dohánytermesztési és Értékesítési Szerződésében rögzített terület nagyságot a beültetett területe jelentősen meghaladja, úgy a NAV jövedéki osztálya elvárásának eleget téve szerződését a felmért terület nagyságára módosítjuk. Ez a módosítás azonban nem befolyásolja a felárszámításnál alapul vett területét, mely továbbra is az alapszerződésében rögzített területnagyság.

Együttműködését megköszönve jó munkát kívánunk!

NYIDOTER KFT. vezetősége

Related Post