Taggyűlés

taggyűlés 2018.04.30.

A NYIDOTER KFT április 27-én tartotta az éves rendes taggyűlését. A taggyűlésen Kenyeres Sándor ügyvezető beszámolt a 2017-es évi szakmai munkáról, majd Tilkiné Radvánszki Viktória ismertette a 2017. évi mérleget. Ezt követően Durbák Ferenc, a felügyelőbizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket a bizottság elmúlt évi munkájáról, majd a könyvvizsgáló jelentése hangzott el a KFT. pénzügyi tevékenységéről. A KFT. két vezetője a 2018. évi üzleti tervet is ismertette.

A tulajdonosok képviseletét ellátó küldöttek az előterjesztett dokumentumokat módosítások nélkül egyhangúlag elfogadták.

A tagsági és képviseleti jogviszonnyal kapcsolatos változásokhoz és az alapító okirat módosításához szükséges határozatokat a taggyűlés meghozta.A küldöttek felhatalmazást adtak az ügyvezetőnek, hogy felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló rövidesen lejáró megbízatása miatt a szükséges lépéseket megtegye.Az ULT Magyarország KFT. vezetésétől a tagok tájékoztatást kaptak a vállalatot érintő változásokról és az adatvédelmi törvény módosulásáról, mely az ágazat szereplőit is érinti. Bényei Illés, a MADOSZ elnöke is tájékoztatta a tagságot az agrárkamaránál létrehozott dohány és dohánytermék alosztály megalakulásáról, illetve az alakuló ülésen elhangzott aktuális, az ágazatot érintő információkról.A Termelői Csoport a 2018. évi termesztés előkészítő munkáit időben és maradéktalanul elvégezte. A leszerződött területek teljes beültetéséhez, valamint az elvárt termésmennyiség megtermeléséhez a szükséges feltételek biztosítottak.

Kenyeres Sándor Nyidoter Kft. Ügyvezető igazható

Related Post