NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások Tájékoztatás a Virginia dohányok felvásárlásának befejezéséről

Tájékoztatás a Virginia dohányok felvásárlásának befejezéséről

Tisztelt Dohánytermelő!

Az ULT Magyarország KFT. és a NYIDOTER KFT. rövidesen befejezi a 2018. évi termésű Virginia dohányok felvásárlását. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önt néhány fontos teendőjéről az alábbiak szerint:

  • A 2018. évi Virginia dohányok utolsó felvásárlási napja 2018. december 10. (hétfő).
  • Eddig az időpontig mindenki köteles minden megtermelt Virginia dohányát beszállítani és értékesítésre felkínálni a köztünk érvényben lévő termesztési és értékesítési szerződés szerint. Az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. minden megtermelt és értékesítésre felajánlott dohányt felvásárol, ha az a minimális minőségi követelmé­nyünknek megfelel.
  • Minden termelőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 2018. évi Virginia dohányok értékesítését befejezte. Ezt a nyilatkozatot mindenki megteheti személyesen a felvásárlás helyén, vagy az utolsó leadását követően mindenkinek postán megküldött nyilatkozaton.
  • A 2017. július 01-én módosult 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése az alábbiakban szabályozza a regisztrált dohánytermelőnek, a felvásárlási ciklust követő dohánykészlet tárolását:

A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

Ilyen dokumentum hiányában történő termelői dohány raktározás a 2016. évi LXVIII. jövedéki törvény megsértését jelenti, amely alapján a jogtalanul tárolt készlet minden kilógrammja után 100.000,- Ft jövedéki bírság szabható ki.

Amennyiben a felvásárlási ciklus lezárását követően nem igazolt eredetű leveles dohány készletet találnak a NAV ellenőrei az Ön raktárában, a fent idézett szabályozás alapján jövedéki bírságot szabnak ki Önre.

Kérjük Önt, hogy a fentiek tudatában kellő gondossággal járjon el az esetlegesen még tárolt készleteit illetően.

Nyíregyháza, 2018. november 15.

Related Post