NYIDOTER KFT. Hírek – aktualitások 29/2023 (V.9.) számú Kincstári Közlemény

29/2023 (V.9.) számú Kincstári Közlemény

Tisztelt Dohánytermelő Partnerünk!

Megjelent a dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez szükséges válságtámogatás iránti kérelem benyújtásának feltételeiről szóló 29/2023 (V.9.) számú Kincstári Közlemény. A korábban megjelent rendelet, és a közlemény szerint is, az eljárási rend teljesen megegyezik a 2022. évivel, és a kapcsolattartás módja is elektronikus marad.

A közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy a 2023-as évben szerződéssel és termesztési jogosultsággal rendelkező dohánytermelőknek 2023. május 15 és június 05 között elektronikus úton kell benyújtani a 2023. évi dohánytámogatás iránt kérelmet, ügyfélkapus azonosítást követően. A kérelem része az Elsődleges feldolgozók által kiadott igazolás, mely az ügyfélazonosításhoz és a termesztéshez köthető szerződéses adatokat tartalmazza. A felületen a korábbiaknak megfelelően mindenkinek, aki ezt eddig nem tette meg, el kell végezni az évi egy alkalommal kötelező adatellenőrzést, illetve érintettség esetén nyilatkozni kell a kapcsolt vállalkozásról.

Az elektronikus felület megnyitását követően a NYIDOTER KFT. agronómusai eljuttatják Önöknek az ULT Magyarország Kft. által a közleményben meghatározott tartalommal elkészített igazolásokat, melyet csatolni kell az elektronikus beadványhoz.

A benyújtás határideje jogvesztő, tehát aki elmulasztja határidőben történő igénylést az elveszíti a 2023. évi dohánytámogatását.

A kincstár a benyújtott kérelmek, és a területalapú támogatási kérelem adatainak figyelembe vételével 2023 december 31-ig megállapítja a referenciaterület hektárban kifejezett nagyságát és a támogatás összegét. Utolsó lépésként, 2024 február 1. és 15. között minden érintettnek kérelmet kell benyújtania a Kincstárhoz elektronikusan, a megállapított támogatás kifizetése érdekében, mellékelve az elsődleges feldolgozok által kiadott teljesítési igazolást.

A közlemény az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/29-2023-v-9-szamu-kincstar-kozlemeny

A támogatás igényléséhez szükséges igazolásért kérjük keresse agronómus kollégánkat.

Üdvözlettel, ULT Magyarország Kft., NYIDOTER Kft. ügyvezetése

Related Post