Tájékoztatás a Virginia dohányok felvásárlásának befejezéséről

Tisztelt Dohánytermelő!

Az ULT Magyarország KFT. és a NYIDOTER KFT. rövidesen befejezi a 2018. évi termésű Virginia dohányok felvásárlását. Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni Önt néhány fontos teendőjéről az alábbiak szerint:

  • A 2018. évi Virginia dohányok utolsó felvásárlási napja 2018. december 10. (hétfő).
  • Eddig az időpontig mindenki köteles minden megtermelt Virginia dohányát beszállítani és értékesítésre felkínálni a köztünk érvényben lévő termesztési és értékesítési szerződés szerint. Az ULT Magyarország Kft. és a NYIDOTER Kft. minden megtermelt és értékesítésre felajánlott dohányt felvásárol, ha az a minimális minőségi követelmé­nyünknek megfelel.
  • Minden termelőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 2018. évi Virginia dohányok értékesítését befejezte. Ezt a nyilatkozatot mindenki megteheti személyesen a felvásárlás helyén, vagy az utolsó leadását követően mindenkinek postán megküldött nyilatkozaton.
  • A 2017. július 01-én módosult 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/A. § (2) bekezdése az alábbiakban szabályozza a regisztrált dohánytermelőnek, a felvásárlási ciklust követő dohánykészlet tárolását:

A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi időpontot követően a megsemmisítésig az átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.

Ilyen dokumentum hiányában történő termelői dohány raktározás a 2016. évi LXVIII. jövedéki törvény megsértését jelenti, amely alapján a jogtalanul tárolt készlet minden kilógrammja után 100.000,- Ft jövedéki bírság szabható ki.

Amennyiben a felvásárlási ciklus lezárását követően nem igazolt eredetű leveles dohány készletet találnak a NAV ellenőrei az Ön raktárában, a fent idézett szabályozás alapján jövedéki bírságot szabnak ki Önre.

Kérjük Önt, hogy a fentiek tudatában kellő gondossággal járjon el az esetlegesen még tárolt készleteit illetően.

Nyíregyháza, 2018. november 15.

Related Post

NAV logó

Az Adóhivatal osztályvezetőjének tájékoztatója az adóváltozásokról, 2. részAz Adóhivatal osztályvezetőjének tájékoztatója az adóváltozásokról, 2. rész

Tisztelt Gazdálkodó! Itt a második videó az új adózási szabályokról, amely ezúttal az SZJA és az ÁFA szabályokat mutatja be. A videó elérhető itt: https://www.youtube.com/watch?v=nFo1RlreaJs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0naWFY14Ylsgw-xa_djfcmzQzAVjCptMg7y1PzCv-_qJiZIRfAQLNYOL8